Deltakarmedaljen

Deltakarmedaljen

Vi følger reglane som gjeld for smittevern på løpsdagen. Gjeldande reglar gir oss lov til å ha 200 deltakarar. I dag, over tre veker før løpet, er det 41 påmelde.

Meld deg på på nettsida vår seinast førstkomande laurdag, 19. juni. Då er du sikra den flotte deltakarmedaljen som Oddveig Lyngstad har gjort klar til oss.