Mange påmelde - Meld deg på!

Det er fleire påmelde til no enn på same tid i fjor. Det lovar godt.

Til saman 38 deltakarar er påmelde, 30 menn og åtte kvinner. Gå inn på nettsida, sjå kven som er påmelde til no, og meld deg sjølv på her.

Velkomen til sommarens vakraste eventyr i Sunnfjord!