(OPPDATERT) Transport fra målområdet

Enkelte deltakarar har kontakta oss om transport frå Rivedal tilbake til Førde etter løpet. Vi planlegg å organisere det utan å bestille buss, sidan det blir litt dyrt for relativt få personar.

 Vi som arrangerer har nokre plassar i eigne bilar, og vi oppmodar andre som deltek og som har transport tilbake om å gi plass til dei som treng det. Vi garanterer i alle høve at vi skal finne ei ordning, slik at alle kjem seg dit dei skal etter løpet.